O PLEMENI - z Panství Dobrkačky

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

O PLEMENI

Je pro vás dobrman tím pravým psem?
Jste ochotní mu věnovat svůj čas a energii, hlavně v prvních letech života?
Jste ochotní za každého počasí, několikrát denně s ním podnikat dlouhé procházky?
Jste ochotni mu poskytnout láskyplnou, avšak důslednou a trpělivou výchovu a socializaci?
Zaměstnání, sport, nebo nějakou vám blízkou aktivitu?
Jestliže ano, pak vítejte v naší chovatelské stanici dobrmanů „z Panství  Dobrkačky“.  

Dobrman se hodí do města i na venkov. V obou případech vyžaduje pozornost svého pána. I pes, který je celý den na zahradě, se těší na procházku, při níž si užije kontakt se svým člověkem. Bez kontaktu a zájmu bude velmi strádat. Je to aktivní plemeno a potřebuje zaměstnat. Dobrman se musí nejenom zbavit přebytku energie a naučit ovladatelnosti, musí si zvyknout i kontrolovat svůj temperament, např. naučit se být doma sám bez vyvíjení nežádoucích aktivit (ničení bytu), nebo pobývat bez dozoru na zahradě bez zbytečného štěkání a vytí. Nic nepřijde samo, i když se velmi ochotně učí a snaží se svému pánovi zavděčit. Rozhodně to není plemeno vhodné na držení v kotci, protože je pro něj důležitý kontakt se smečkou. I zde platí, že každý pes je takový, jakého si páníček udělá. I nejlepší pracovní předpoklady se dají zničit nezájmem a lhostejností.

Dobrman je bystrý, oddaný, inteligentní, pracovní pes. Vyžaduje vyrovnaný a trpělivý přístup, pevná pravidla, důslednost a uvážlivé zacházení s trestem. Rád si hraje a vyžaduje zaměstnání. Je jedinečným plemenem, které bylo vyšlechtěno zvláště k ochraně člověka.

Chov dobrmanů v České republice je řízen dvěma chovatelskými kluby:

Dobrman klub České republiky (DKČR)  www.dobermannclub.cz
Moravskoslezský dobrman klub (MSDK)  www.dobermanncz.eu

Standard plemene: (převzato z http://www.dobermannclub.cz/plemeno.htm)
Dobrman je středně velký, silný a svalnatý pes. Elegantními liniemi těla, hrdým a vzpřímeným držením, temperamentní povahou a odhodlaným výrazem odpovídá ideálnímu vzoru psa.

DŮLEŽITÉ PROPORCE:
tělesná stavba dobrmana je téměř kvadratická, to platí zvláště pro psy. Délka trupu (hrudní kost - sedací hrbol) nemá u psů přesahovat o více než 5 % a u fen o více než 10 % výšky.

POVAHA: založením je dobrman mírumilovný, přátelský, v rodině velmi přítulný a milující děti. Přednost se dává střednímu temperamentu, středné vyvinuté ostrosti, a střednímu prahu dráždivosti. Při dobré ovladatelnosti a chuti k práci je nutné dbát na pracovní použití, odvahu a tvrdost. Zvláštní důraz je kladen na sebejistotu a nebojácnost při současné ostražitosti vůči okolí.

HLAVA:
MOZKOVNA - silná, odpovídající stavbě těla. Při pohledu shora odpovídá tvar hlavy tupému klínu. Příčná linie temene má být při pohledu zepředu přibližně vodorovná a nesmí se svažovat k uším. Linie temene téměř navazuje na linii nosního hřbetu a směrem k týlu se lehce zaobluje. Nadočnicové oblouky jsou dobře vyvinuty, nevystupuji vpřed. Čelní brázda je ještě patrná. Týlní hrbol nemá vyvstávat. Při pohledu zpředu a shora pozorované postranní části hlavy nesmějí působit vypoukle. Boční lehké klenutí horní čelisti a jařmové oblouky musejí být v harmonii s celkovou délkou hlavy. Osvalení hlavy je silně vyvinuto.
STOP: čelní sklon je malý, ale dobře vyznačen.
OBLIČEJOVÁ ČÁST:
NOS: nosní houba je dobře vyvinutá, spíše širší než okrouhlá, celkově nijak nevystupuje, s velkými otvory. U černých psů je nos černý, u hnědých může být ve světlejším tónu odpovídajícím zbarvení.
TLAMA: musí být ve správném poměru k mozkovně a silně vyvinutá. Tlama je hluboká, má dosahovat až po moláry. Tlama musí dosahovat požadované šíře i v oblasti dolních a horních řezáků.
PYSKY: mají pevně a hladce přiléhat k čelistem a musí zajistit pevné uzavření tmavě pigmentované ústní štěrbiny. U hnědých psů může být pigment poněkud světlejší.
ČELIST, SKUS, ZUBY: horní i dolní čelist silná a široká. Nůžkový skus, 42 zubů odpovídajících zubnímu schématu, normální velikosti.
OČI: středně velké, oválné a tmavě zbarvené, u hnědých psů je dovolen trochu světlejší odstín. Oční víčka jsou dobře přiléhající. Okraje víček osrstěné.
UŠI: vysoko nasazené a vzpřímeně nesené, okupírované přiměřeně k délce hlavy. Je-li v zemi zákaz kupírování, uznávají se nekupírované uši jako rovnocenné. (Měly by být středně velké, přiléhající ploše předním okrajem k líci).
KRK: v poměru k hlavě a tělu je dobré délky. Suchý a svalnatý, se vzestupnou líbivě zaoblenou linií. Držení krku je vzpřímené a vyznačuje se ušlechtilostí.

TĚLO:
KOHOUTEK: má být zvláště u psů silně vyznačen a svou výškou a délkou určuje průběh hřbetní linie klesající k zádi.
HŘBET: je krátký a pevný, dobré šířky a dobře osvalený.
BEDRA: dobré šířky a dobře osvalená. Fena může být v bederní partii delší, protože potřebuje místo pro struky.
ZÁĎ: má být směrem od křížové kosti po kořen ocasu sotva znatelně skloněná, lehce zaoblená. Nemá být přímá, ani nápadně srázná, má být dobré šířky a silně osvalená.
HRUDNÍK: délka a hloubka hrudníku musí být ve správném poměru k délce trupu, přitom má hloubka hrudníku s lehce klenutými žebry dosahovat přibližně poloviny kohoutkové výšky. Hrudník je dobré šíře s výrazným předhrudím.
BŘIŠNÍ LINIE: od konce hrudní kosti k pánvi je břicho zřetelně vtažené.
OCAS: je vysoko nasazen a krátce kupírován, dva ocasní obratle mají být viditelně zachovány. V zemích, kde je kupírováni ocasu zakázáno, může se ocas ponechat přirozený.

KONČETINY:
HRUDNÍ KONČETINY
Všeobecně: Hrudní končetiny jsou ze všech pohledů téměř rovné, tzn. kolmé k zemi a silně vyvinuté.
Plece: Lopatka pevně přiléhá k hrudnímu koši, z obou stran dobře osvalená a přesahuje nahoře trny hrudních obratlů. Je co možná nejvíce šikmo směrem dozadu uložená a svírá s vodorovnou rovinou úhel asi 50°.
Paže: Dobré délky a osvalení. Úhel kosti pažní k lopatce je asi 105° – 110°.
Loket: Dobře přiléhající a nevybočující.
Předloktí: Je silné a rovné, dobře osvalené. Délka je vyvážená v poměru k tělu.
Zápěstní kloub: Silný
Zápěstí: Silné kosti zepředu rovné, z boku jen lehce našikmené (max. 10°) .
Tlapy: Jsou krátké a uzavřené. Prsty dobře klenuté (kočičí tlapa) , drápy krátké, černé
PÁNEVNÍ KONČETINY
Všeobecně: při pohledu zezadu působí v důsledku výrazného osvalení dobrman v partii kyčlí a zádě oble. Svaly od pánve přes stehna a bérce mají být dobře vyvinuty, stehna, kolena a hlezna široká. Silné pánevní končetiny jsou rovné a stojí paralelně.
Stehno: Dobré délky a šířky se silným osvalením. Dobré zaúhlení kyčelního kloubu. Úhel k vodorovné rovině 80° - 85°.
Koleno: Kolenní kloub je silný a dobře vyvinutý. Je tvořen hlavicí stehenní a bércové kosti spolu s čéškou. Koleno svírá úhel zhruba 130°.
Holeň: středně dlouhá, v souladu s celkovou délkou pánevní končetiny.
Hlezno: Středně silné, rovnoběžné. Bércové kosti se v hleznu spojují s kostmi zadního záprstí (úhel cca 140°).
Záprstí: Je krátké a postavené kolmo k zemi.
Tlapky: Jako u hrudních končetin jsou prsty krátké, klenuté a uzavřené. Drápy krátké a černé.

MECHANIKA POHYBU:
chody mají mimořádný význam nejen pro výkonnost psa, ale i kvalitu exteriéru. Krok je pružný, elegantní, obratný, volný a prostorný. Hrudní končetiny dosahují co nejvíce dopředu. Pánevní končetiny dodávají dalekým vykročením a pružností žádoucí pohybovou sílu. Pes klade hrudní končetinu a pánevní končetinu na opačné straně takřka současně vpřed. Dobrá pevnost hřbetu, vazů a kloubů.

KŮŽE: Pevně na celém těle přiléhá a je dobře pigmentovaná.
OSRSTĚNÍ:
VLASTNOSTI SRSTI: srst je krátká, tvrdá a hustá. Pevn
ě a hladce přiléhá a pokrývá rovnoměrně celý povrch těla. Podsada není žádoucí.
BARVA: černá nebo hnědá s červenohnědým ostře ohraničeným a čistým pálením. Pálení se nachází na tlamě, jako skvrny na lících a nad očima, na hrdle, dvě skvrny na hrudi, na nadprstí a tlapách, na vnitřních stranách stehen, okolo řitě a na sedacích hrbolech.

VÁHA / VÝŠKA:
VÝŠKA: kohoutková výška  - pes : 68 - 72 cm, fena : 63 - 68 cm (žádoucí je střední výška)
VÁHA: pes cca 40 - 45 kg,  fena cca 32 - 35 kg

VADY:
Každá odchylka od výše uvedených bodů musí být považována za vadu, jejíž hodnocení musí přesně odpovídat stupni odchylky.
CELKOVÝ VZHLED: nedostatečně vyjádřený pohlavní výraz, málo substance, příliš lehký, příliš těžký, vysoko stavěný pes (vysokonohý), slabá kostra.
Hlava: příliš silná, příliš úzká, příliš krátká, příliš dlouhá, příliš strmý nebo mělký stop, klenutý nosní hřbet, silně skloněná linie temena, slabě vyvinutá spodní čelist, kulaté vypouklé nebo šikmo uložené oko, nepřilehlá víčka, světlé oko, příliš silné líce, příliš vysoko nebo příliš nízko nasazené uši, volné koutky tlamy.
Krk: poněkud krátký, příliš krátký, přehnaně vyvinutá kůže na hrdle, lalok, jelení krk, příliš dlouhý (neharmonický) krk.
Tělo: nepevný hřbet, příliš skloněná záď, proláklý nebo klenutý hřbet, příliš klenutá nebo plochá žebra, nedostatečná hloubka nebo šíře hrudníku, dlouhý hřbet, chybějící předhrudí, příliš vysoko nebo příliš nízko nasazený ocas, příliš vtažená nebo příliš volná linie břicha.
Končetiny: příliš malé nebo příliš velké zaúhlení hrudních nebo pánevních končetin, volné lokty, od standardu odlišná poloha kloubů a délka kostí, úzký nebo široký postoj, kravský, sudovitý, úzký postoj pánevních končetin, měkké nadprstí, otevřená tlapka, světlé drápy, zakrnělé drápy.
Srst: příliš světlá, neostře ohraničené, nečisté pálení, tmavá maska, velké černé skvrny na končetinách, sotva patrné nebo příliš veliké hrudní znaky, dlouhá, měkká, nelesklá nebo vlnitá srst a taktéž řídké a slabé osrstění nebo holá místa, velké víry srsti na těle a viditelná podsada.
Povaha: chybějící sebejistota, příliš výrazný temperament, přílišná ostrost, příliš nízký nebo příliš vysoký práh dráždivosti.
Velikost: odchylka od standardu do 2 cm je přípustná, vede však ke snížení známky.
Chod: klátivý, toporný, drobivý, vázaný, mimochod.

DISKVALIFIKUJÍCÍ VADY:
Všeobecně: vyloženě chybějící nebo převrácený pohlavní výraz.
Oko: žluté (dravčí), různobarevné oči.
Zuby: předkus, klešťový skus, podkus, chybějící zuby podle zubního schématu.
Osrstění: bílé skvrny, zřetelně dlouhá a vlnitá srst, příliš řídké osrstění a větší lysiny.
Povaha: bázlivý, plachý, nervózni a agresivní pes.
Velikost: psi, kteří se odchyluji směrem dolů nebo nahoru o více než 2 cm od standardu.


Pozn
ámka: Psi musejí mít dvě viditelně normálně vyvinutá varlata zcela spuštěná v šourku.

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky